ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

 

Yazımıza başlarken ülkemizde yaşayan insanlarımızın hepsinin Türk Vatandaşı ve kardeşimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dilerseniz önce milliyetçiliği bir tarif edelim;

Milliyetçilik

1.Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devleti­’nin kurulmasında temel ilke oldu.

2.Bu ilke fedakârlık ve dayanışmayı gerektirir.

3.Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder.

4.Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Tür­küm” diyen herkes Türk’tür.

5.Milli birlik ve beraberlik esastır.

6.Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizm’­den ayrılır.

Atatürk ve Milliyetçilik

Milliyetçilik, düşmana karşı yürütülen milli mücadelenin temel ideolojisi olurken;Cumhuriyet de milliyetçilik temelinde çağdaş bir ulus devlet olarak inşa edilmiştir.

Atatük’ün kültürel içerikli, barışa dayalı, ırkçılık ve şovenizmden uzak olan milliyetçilik anlayışının şu temel özellikleri taşıdığını söyleyebiliriz:

  • Ulusal birlik, beraberlik ve bütünlüğü esas alır,
  • Saldırgan değil, barışçıdır.
  • Irkçılık ve şovenizme karşıdır.
  • Diğer ulusların haklarına saygılıdır.

Atatürk, Osmanlı Devleti’nin son döneminde düşünsel anlamda gelişmeye başlayan milliyetçiliği, uygulama sahasına taşıyan isimdir. Bunun en büyük örneği, önderlik ettiği Milli Mücadele ve bu savaş sonrAtatürk, milleti, manevi ögeleri ön plana çıkararak tanımlar.

 Atatürk’e göre, “zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda ortak arzu ve kabulde samimi olan ve sahip olunan mirasın korunması hususunda iradeleri ortak olan insanların birleşmesinden meydana gelen topluluğa” millet denir.asında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Atatürk’ün “dini, mezhebi, dili ne olursa olsun kendini Türk olarak gören ve Türk gibi yaşayan herkes Türk’tür”, demesi Atatürk milliyetçiliğinin kültürel ortaklığa dayalı ve birleştirici olduğunu göstermektedir. Bu anlamda Atatürk milliyetçiliğinde temel şart, milli birlik ve beraberlik, ortak kültür, ortak duygu ve ortak düşüncedir.

 Atatürk’ün birçok söylev ve demecinde kullandığı Türk ifadesi, ırkla ilgili bir kavram değil hukuksal ve coğrafi bir tanımlamadır. Çünkü Atatürk e göre “Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde yaşayan ve kendini Türk olarak gören herkes Türk’tür.”

Böylece dönemin en ileri devlet modeli olan ulus devlet organizasyonu sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Eğitim, kültür, dil ve tarih gibi birçok konu, milliyetçi temelde ele alınmış ve yürütülmüştür.

Son olarak Atatürk Milliyetçiliği, dine dayalı ve ümmetçi bir toplum yapısından, modern bir ulus aşamasına geçişi sağlaması nedeniyle Türk modernleşme süreci açısından oldukça önemlidir.

“Ne Mutlu Türküm”  Diyene..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir