Peygamber ( Güzel ) Ahlakı

Ahlak insanda olması gereken bir takım güzel huylar bütünüdür.
Ahlak terbiye yoluyla, islam eğitimi ile kazanılır ve sağlamlaştırılır.
Güler yüzlü olmak, temiz olmak, merhametli olmak, tevazulu olmak, affetmek, susmak, doğru konuşmak, sabretmek, güzel ahlakın kısımlarıdır. Ahlaki vazifelerimizin ilki Yaradan’a karşı olanıdır. Allah’ın ismini hürmetle anmak, onun sevgisini kalbe yerleştirmek, ona severek ibadet etmek ahlaki vazifelerimizdendir. Sonra Peygamberimize karşı olan ahlak ve Ümmet olmak vazifemizdir. O hürmete en layık olandır. Onun getirdiklerini kabul etmek, ona hürmet etmek, adı anıldığı vakit (Sallallahu Aleyhi Vesellem) demek, O ne söylemişse tereddütsüz kabul etmek ahlaki vazifelerimizdendir. Sonra kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’e karşı hürmet etmek, O okununca sessizce dinlemek, Onda emredileni yapıp , nehyedilenden uzaklaşmak ahlaki vazifelerimizdendir. Bedenin ve ruhun terbiyesi, İslamda beden terbiyesinin yeri çok önemlidir. İnsanın dünya ve ahiret işlerini tam olarak yapabilmesi için önce sağlığına ve sıhhatine dikkat etmesi gerekir. Yemesine içmesine, uykusuna, dış görünümüne, temizliğine, hastalanınca tedavisine dikkat etmek her insanın görevidir. Beden bize Rabbimiz’in emanetidir.

RUH TERBİYESİ ve TEZKİYESİ
Ruh Allah’ın verdiği bir hediyedir. İnsanı meleklerden daha üstün yapan hayvanlardan daha aşağı kılan, insanı iyi ya da kötü yapan hep ruhtur. Bunun için ruhun sağlığı ve terbiyesi çok önemlidir. Ruhun sağlığı kuvvetli imanla, ibadetle beslenmesiyle, kötü huylardan arınmasıyla, takva yolunda yürümesiyle gerçekleşir. Ruh hastalıkların en felaketi kötü huylar ve dünya sevgisidir. İnsanın kötü ahlaklardan korunması, dünya sevgisinden arınması, zikirle meşgul olması, ruhi hastalıkları def eder, feraha çıkarır.

Ailevi Vazifelerimiz
Bütün güzelliklerin kaynağı ailedir. İnsan büyüklerini saymayı, küçüklerini sevmeyi, bütün insanlarla iyi geçinmeyi, Allah’ına ve peygamberine karşı olan vazifesini ailesinden öğrenir. O bakımdan ailede verilen terbiyenin tesiri çok büyüktür. Çocukların ana babalarına karşı vazifeleri anasına, babasına sözü ile, malı ile iyilikte bulunmak, anaya, babaya öf bile dememek, onla ra karşı kaba ve sert söz kullanmamak, çağırdıkları vakit hemen gelmek, yanlarında yüksek sesle konuşmamak, çocukların ana babalarına karşı vazifeleridir. Karı kocanın birbirlerine karşı görevleri; her şeyden önce aralarında samimi bir sevgi ve saygı olmalıdır.
Evlenmiş olan bir erkek evine karşı olan vazi felerini bilmeli, yuvasının sağlamlaştırmak için çalışmalıdır. Erkek evin dış işlerini düşünmeli ve her türlü ihtiyaçları karşılamalıdır. Erkeğin eşine din konusunda bir eksiği var sa öğretmesidir. Koca, karısına karşı daima nazik ve yumuşak muamelede bulunmalıdır. Kadın, kocasına sevgi ve saygıyla bağlanmalı, ev idaresine ve çocukların terbiyesine dikkat etmelidir.Hanım kocasının kazandıklarını israf etmemelidir. Kocasına itaat eden müslüman kadının gide ceği yer cennettirKocasının istemediği kişileri eve almamalıdır. İzinsiz ve lüzumsuz şekilde evden dışarı çıkmamalıdır.

Akraba Hakları
Akrabaya karşı yapılıcak görevlerimiz şunlardır; onlara sevgi ve saygı göstermek, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, onları unutmamak, hallerini ve hatırlarını sormak vazifemizdir

  • Nahl Suresi, 90. ayet: Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.

Komşu Hakları
Komşular akrabalardan sonra bize en yakın olan kişilerdir. Dinimiz bize komşularımızla iyi geçinmeyi, gerek elimizle gerekse dilimizle onları
incitmemeyi emr etmiştir. Komşusunu incitenler, onların dertleriyle ilgilenmeyenler, hasta olduklarında arayıp sormayanlar gerçek mümin sayılmazlarİslam Ahlakıyla ahlaklanmış bir müslümanın sıfatları
Allah’ın birliğine, onun meleklerine, peygamberlerine ve onlara vermiş olduğu kitablara, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kaza ve kadere inanmak dil ile ikrar kalbi ile tasdik etmek>
Hazreti Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gösterdiği şekilde namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, yetimlere ve fakirlere yardım etmek.

Her zaman Allah’a güvenmek, ve O’ndan asla ümidi kesmemek
Anne babaya itaat etmek
Emanete hiyanetlik etmemek
Verdiği sözde durmak
Temiz olmak
Dinen yasak olan şeylerden geri durmak.
Yalan söylememek, yalan yere yemin etme mek
Kibrilenmemek, kimseye karşı büyüklenmemek
Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek
Samimi bir müslüman olmaya çalışmak ve insanlara güzel örnek  
olmak.

Rabbim hepimizi güzel ahlak üzere öldürüp diriltsin. Saygılarımla.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir