Kültür ve Zenginliğimiz

türkiye mozai resmi ile ilgili görsel sonucu

Kültür: Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tamamı. Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaşatılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren enstrümanlar.

Kültür kavramının geniş bir kullanım alanı vardır. İnsan davranış ve düşünce sistemlerinin rastgele oluşmaz, bunlar doğal kanunlara bağlıdır. Bu nedenle de bilimsel olarak incelenebilir.

Kültür:  Bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, inanç, gelenek, sanatsal faaliyet, hukuk, âhlâkî değerler ve diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. Bu tanımda “bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı birikim” ifadesi önemlidir.

 Kültür: Öğrenilen, saklanılan ve eğitimle eski kuşaklardan yeni kuşaklara aktarılan şeylerdir İnsanların genetik yollarla değil, belli bir toplum içinde belli bir kültürel gelenek içerisinde edindikleri inanç ve davranışlarına hedeflenmiştir. Aynı zamanda kültür(mirası) devletler  tarafından korunmaktadır.

Kültür Mozaimiz (Zenginliğimiz)

türkiye mozai resmi ile ilgili görsel sonucu

Sözlük anlamı çok kültürlülük, kültürel görecelik olan bu kelime aslında bir alanda, ülkede veya kuruluşta birçok kültür sahibi olmak anlamına gelen genel bir kavramdır. İki, daha fazla belki de çok kültür birbiriyle ilişki içinde olabilir. Kültürel çeşitlilik bir zenginliktir. Farklı kültürden insanların birbiriyle iletşim içinde olması önyargılardan kurtulmaları ve daha farklı düşünceleri ve davranışları görebilmeleri anlamına gelir ki buda o grup, kurum veya ülkeyi geliştiren bir özellik olarak varolur.

Burada önemli olan kültürel çeşitlilik içinde yer alan kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebiliyor olmalarıdır. Ancak bu şekilde o toplum yenilikçi ve gelişmeye açık hale gelir aksi halde baskılanan bir kültür varsa o grup veya toplum stres yüklenir ve olumsuz bir yaşam tarzı doğurur.

Ülkemiz kültürel çeşitlilik yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Sünnî’si, Alevi’si, Laz’ı, Çerkez’i, Kürt’ü, Ermeni’si, Yahudi’siyle çok farklı kültürleri yüzyıllar boyunca içinde barındırmıştır. Bu da ülkemizi renkli bir ülke haline getirir. Her kültürün farklı bir rengi, güzelliği, katkısı vardır bizim toplumumuzda hepsinden bir parça almışızdır. Bu farklı kültürleri korumak ve devamlılığını sağlamak çok önemlidir.

Ayrıca yurdumuzun “İpek Yolu” üzerinde olması yemek ve yaşam-ticaret kültürünü geliştirip zenginleştirmiştir.

Gelişen teknoloji ile birlikte globalleşen dünya artık çok farklı kültürlerin direk teması sağlamış ve kültürel çeşitlilik artık hayatın her yerinde yerini almaya başlamıştır. Bugün internetten bir hizmet almak istediğinizde size bir Alman, Fransız, Japon, Brezilyalı veya Ukraynalı biri sizinle iletişime geçebiliyor. Artık futbol maçlarında takımların hemen hemen uluslarası boyutta kadrolar oluşturduğunu görebiliriz. Nerdeyse her kıtadan, her renkten,  her milliyetten insanları görebiliyoruz. Bu ülkemizde ve dünyada bir çeşitlilik ve mozaik oluşturmuştur. Buna sonuç olarak kültür çeşitliliği veya renkliliği diyebiliriz.

Artık insanların din, dil, ırk gibi farklılıkları bir yana bırakıp farklı kültürlerle iç içe hoş görüyle yaşamaya başladığında her şeyin daha güzel olacağını fark edecektir.

Sevgili okurlar, yaşamınızda bir arı misali tüm kültür ve tecrübelerden edinmeniz dileğimle saygılar.            Şubat2021 Sır Dergisi Yazımdan Alınmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir